Да не се показва съдържанието на директорията

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 5th, 2008

Ако въведете име на директория на вашия браузър адресното поле, index.html / index.php / index.cgi ако index.html / index.php / index.cgi можете index.html / index.php / index.cgi предмет, как да се избегне тях и ще виждат файл списък.
Google в index of Ако търсите, ще стигнем до това, което分RI.
httpd.conf и поправки.
httpd.conf обикновено се намират по-долу.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes премахнете
 Options FollowSymLinks 

Когато приключите решение, Apache рестартирате.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl ще минат през теб, ако не знаете как да инсталирате различни версии и изглежда по следния начин.
 # which apachectl