За да спрете и рестартирайте специфична услуга

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 3rd, 2008

Спирам
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Рестартирай
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Проверка на процеса ID или ID, определени в този процес.
Спирам
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Рестартирай
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID 

Пила под Общи |

No Comments »

Процес ID разглежда

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 3rd, 2008

 # ps -aux | grep  PROCESS_NAME 

Пила под Общи |

No Comments »