Apache autostart

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 8th, 2008

Старт и рестартиране на Apache сървър е конфигуриран да стартира автоматично.
Сървърът е било предварително определен, както следва.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Тя е, apachectl start да започнем с това наскоро е както следва.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl ще минат през теб, ако не знаете как да инсталирате различни версии и изглежда по следния начин.
 # which apachectl