URL от "~" (тилда), за да премахнат

Публикувано от: Admin в 11 понеделник 5th, 2008

httpd.conf и поправки.
httpd.conf обикновено се намират по-долу.
 /usr/local/apache2/conf 
Или
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory в директивата е пример. Моля променете, ако е необходимо.

Пила под уеб сървър (Apache2) |

Оставете коментар