לקפל את הדף של ה-FTP Directory

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 3, 2008

אם יש לך מספר משתמשים, אך כבר צופה את מדריך המשתמש של המערכת ולא את השני.
הרשאות ביותר, וכן גישה לא מורשית אפשרית, כאשר ראיתי רשימה של משתמשים אחרים בשרת כבר בעבר שכרו ואת מושאל א בהלה.
/etc/ftpchroot
 USERNAME01 
 USERNAME02 
 USERNAME03 
 USERNAME ...
 USERNAME ...
 USERNAME ... 
אין שם משתמש בשם הקבוצה.

מתויק תחת העדפות |

אין תגובות »