כדי להפסיק ולהפעיל מחדש את שירות מסוים

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 3, 2008

לעצור
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

הפעל מחדש
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

בדוק את תהליך הזיהוי או את תעודת הזהות שצוין בתהליך.
לעצור
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
הפעל מחדש
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID 

הגישו תחת כללי |

אין תגובות »