אל תציג את התוכן של הספרייה

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 5, 2008

אם אתה מזין את שם המדריך שלך בשדה הכתובת בדפדפן, index.html / index.php / index.cgi אם אינך index.html / index.php / index.cgi את הנושא, כיצד להימנע מהם ועדיין לראות את רשימת הקבצים.
ב-Google את index of אם אתה מחפש, תקבל את מה分RI.
httpd.conf והתיקונים.
httpd.conf הוא בדרך כלל ממוקם מתחת.
 /usr/local/apache2/conf 
או
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes להסיר
 Options FollowSymLinks 

כאשר תסיים את התיקון, Apache מחדש.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl תעבור דרך אם אינך יודע כיצד להתקין גרסאות שונות ונראה באופן הבא.
 # which apachectl