Nezobrazovať obsah adresára

Zaslal: admin v 11 pondelok 5. 2008

Ak zadáte názov adresára do svojho prehliadača adresu, index.html / index.php / index.cgi keď index.html / index.php / index.cgi tému, ako sa im vyhnúť a napriek tomu nájdete v zozname súborov.
Google v index of Ak budete hľadať, budete mať na čo分RI.
httpd.conf a opravy.
httpd.conf zvyčajne sa nachádza nižšie.
 /usr/local/apache2/conf 
Alebo
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes odstrániť
 Options FollowSymLinks 

Kedykoľvek si dokončiť opravu, Apache
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl prešiel, ak neviete, ako nainštalovať rôzne verzie a vyzerá asi takto.
 # which apachectl