No mostrar el contingut del directori

Enviat per: admin en 11 Dilluns 5 / 2008

Si introduïu el nom del directori al seu camp de direcció del navegador, index.html / index.php / index.cgi si vostè index.html / index.php / index.cgi el tema, com evitar i veure la llista d'arxius.
Google en el index of Si vostè busca, vostè obtindrà el que分RI.
httpd.conf i fixa.
httpd.conf normalment es troba a continuació.
 /usr/local/apache2/conf 
O
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes eliminar
 Options FollowSymLinks 

Quan hagi acabat d'una solució, Apache reiniciar.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl passarà per si no sap com instal lar diferents versions i es veu de la següent manera.
 # which apachectl