אפאצ 'י autostart

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום שני 8, 2008

הפעל מחדש Apache שרת מוגדר להפעלה אוטומטית.
השרת כבר בעבר בחר כדלקמן.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
זהו, apachectl start להתחיל עם זה לאחרונה הוא כדלקמן.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl תעבור דרך אם אינך יודע כיצד להתקין גרסאות שונות ונראה באופן הבא.
 # which apachectl