Apache autostart

Zaslal: admin v 11 pondelok 8. 2008

Štart a reštartovať Apache server je nakonfigurovaný tak, aby sa spúšťal automaticky.
Na server bol už predtým nastavený nasledovne.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Je apachectl start začať s ním v poslednej dobe je takto.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl prešiel, ak neviete, ako nainštalovať rôzne verzie a vyzerá asi takto.
 # which apachectl