תהליך הזיהוי לבחון את

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 3, 2008

 # ps -aux | grep  PROCESS_NAME 

הגישו תחת כללי |

אין תגובות »