במטה תג תווים מסולף אם אתה קובע את

פורסם על ידי: Admin ב 11 יום ב 5, 2008

גרסה קודמת של Apache כברירת מחדל AddDefaultCharset את הוראה "ISO-8859-1 (לטינית האירופי שפות, צרפתית, גרמנית)" המצוין.
Apache2.2 מאוחר יותר, AddDefaultCharset הגדרת ברירת המחדל של הוראה זו היא לא.
httpd.conf והתיקונים.
httpd.conf הוא בדרך כלל ממוקם מתחת.
 /usr/local/apache2/conf 
או
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
עם זאת, במקרה זה, את כל הדפים הבאים charset יש לציין.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

כל תוכן זהה קידוד התווים (תווים) charset אתה יכול גם לציין את הבאות.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

כאשר תסיים את התיקון, אפאצ 'י כדי להפעיל מחדש.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl תעבור דרך אם אינך יודע כיצד להתקין גרסאות שונות ונראה באופן הבא.
 # which apachectl 

הגישו תחת שרת אינטרנט (Apache2) |

השאירו תגובה