Ak chcete zastaviť a reštartovať niektoré služby

Zaslal: admin v 11 pondelok 3., 2008

Stop
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Restart
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Pozrite sa na procese ID alebo ID je uvedené v tomto procese.
Stop
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Restart
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID