META charset zpřeházený keď špecifikovať

Zaslal: admin v 11 pondelok 5. 2008

Predchádzajúca verzia Apache implicitne AddDefaultCharset smernice "ISO-8859-1 (Latin-európske jazyky, francúzsky, nemecky)" je uvedené.
Apache2.2 neskôr AddDefaultCharset predvolené nastavenia tejto smernice nie je.
httpd.conf a opravy.
httpd.conf zvyčajne sa nachádza nižšie.
 /usr/local/apache2/conf 
Alebo
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Ale v tomto prípade je po všetkých stránkach charset musia byť upresnené.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Celý obsah je rovnaký znak kódovanie (charset) v charset môžete zadať aj nasledujúce.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Kedykoľvek si dokončiť opravu, Apache reštartovať.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl prešiel, ak neviete, ako nainštalovať rôzne verzie a vyzerá asi takto.
 # which apachectl