Ne prikaz sadržaja direktorija

Posted by: admin u 11 ponedjeljak 5th, 2008

Ako unesete ime direktorija na vašem browseru adresu polje, index.html / index.php / index.cgi ako index.html / index.php / index.cgi temu, kako ih izbjeći, a da i dalje vidite sliku liste.
Google u index of Ako pretraživanja, vidjet ćete da što分RI.
httpd.conf i popravaka.
httpd.conf se obično nalazi ispod.
 /usr/local/apache2/conf 
Ili
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Options  Indexes  FollowSymLinks 
Indexes ukloniti
 Options FollowSymLinks 

Kad god zavrąiti popraviti, Apache restart.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl će proći ako ne znate kako instalirati različite verzije i izgleda na slijedeći način.
 # which apachectl 
Ostavi komentar