Per a un usuari específic arrel subvenció

Enviat per: admin a 11 Dilluns 3, 2008

En la línia de comandaments d'usuari su tipus i s'estableix per poder obtenir privilegis de root.
/etc/group
 wheel:*:0:root, USERNAME