URL iz "~" (Cirkumfleks) za odpravo

Posted by: admin na 11 ponedeljek 5. 2008

httpd.conf in fiksira.
httpd.conf ponavadi se nahaja spodaj.
 /usr/local/apache2/conf 
Ali
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory v direktivi je primer. Prosimo, spremenite, če je potrebno.