Če želite zaustaviti in znova zagnati posebne storitve

Posted by: admin na 11 ponedeljek 3. 2008

Ustaviti
 # kill -KILL `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Znova
 # kill -HUP `cat /var/run/ PROCESS .pid` 

Preverite ID procesa ali ID določeno v procesu.
Ustaviti
 # ps -aux | grep named
# kill -KILL  PID 
Znova
 # ps -aux | grep named
# kill -HUP  PID