URL no "~" (tilde), lai likvidētu

Posted by: admin at 11 pirmdiena 5., 2008

httpd.conf un nosaka.
httpd.conf parasti atrodas zemāk.
 /usr/local/apache2/conf 
Vai
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory šajā direktīvā ir piemērs. Lūdzu, nomainiet, ja nepieciešams.

Iesniegts saskaņā ar Web servera (Apache2) |

Nav komentāru »