Dodaj uporabnika

Posted by: admin na 10 ponedeljek 31. 2008

 # pw useradd USERNAME -m -h fd 
adduser ali pw da dodate
/usr/share/skel datoteke v imeniku, se kopira v imenik za uporabnika.
Vsak objekt je odstraniti nepotrebne za napredek ideje, da bi dodali, kar potrebujete, je zelo enostaven za dodajanje uporabnikov.

V mojem vpopmail smo z Maildir direktorij tudi črta, saj je okolje, bi bilo zelo narobe, da se črta directory (celo出来NAKU biti prijavljeni v) morajo biti previdni.