URL-osoite "~" (aaltoviivalla) poistaa

Lähettäjä: admin klo 11 maanantai 5th, 2008

httpd.conf ja korjauksia.
httpd.conf on yleensä alapuolella.
 /usr/local/apache2/conf 
Tai
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory direktiivi on yksi esimerkki. Vaihda tarvittaessa.