Za posebne donacije uporabnika root

Posted by: admin na 11 ponedeljek 3. 2008

V ukazni vrstici uporabnik su in tip se določi, da lahko pridobijo root privilegijev.
/etc/group
 wheel:*:0:root, USERNAME