META tag charset popačenimi če določajo

Posted by: admin na 11 ponedeljek 5. 2008

A prejšnje različice Apache privzeto AddDefaultCharset direktive "ISO-8859-1 (Latin-evropskih jezikov, francoščini, nemščini)" ni določena.
Apache2.2 pozneje, AddDefaultCharset privzeta nastavitev te direktive ni.
httpd.conf in fiksira.
httpd.conf običajno nahaja spodaj.
 /usr/local/apache2/conf 
Ali
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 AddDefaultCharset  off 
Vendar v tem primeru, na naslednjih straneh vseh charset morajo biti podrobno opredeljene.
 <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

Vsa vsebina je isto kodiranje znakov (charset) v charset lahko tudi določiti naslednje.
httpd.conf
 AddDefaultCharset  EUC-JP 

Ko končate z določili, Apache, da znova zaženete.
 # /usr/local/apache2/bin/apachectl restart 
apachectl bodo šli skozi, če ne veste, kako namestiti več različic in zgleda na naslednji način.
 # which apachectl 
Leave a comment