Apache autostart

Posted by: admin na 11 ponedeljek 8. 2008

Začnite znova in Apache strežnik je nastavljen, da se zažene samodejno.
Strežnik je bil prej določi, kakor sledi.
 # cd /usr/local/etc/rc.d
# cp /usr/local/apache2/bin/apachectl /usr/local/etc/rc.d/apache.sh
# chmod 0755 /usr/local/etc/rc.d/apache.sh 
Prav je, apachectl start začnete s kratkim ga je, kot sledi.
/etc/rc.local
 # Start Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl start 
apachectl bodo šli skozi, če ne veste, kako namestiti več različic in zgleda na naslednji način.
 # which apachectl 
Leave a comment