URL från "~" (tilde) för att eliminera

Inlagd av: admin på 11 man 5th, 2008

httpd.conf och fixar.
httpd.conf finns vanligtvis nedan.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

httpd.conf
 Alias / USERNAME / "/home/ USERNAME /public_html/"
<Directory "/home/ USERNAME /public_html">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory> 
Directory i direktivet är ett exempel. Ändra vid behov.

Filed under Webbserver (Apache2) |

Lämna en kommentar