Konfigureras för att använda CGI

Inlagd av: admin på 11 man 5th, 2008

httpd.conf och fixar.
httpd.conf finns vanligtvis nedan.
 /usr/local/apache2/conf 
Eller
 /usr/local/etc/apache2 

Kommenterade av bullet (#), ta bort
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options för att ändra direktivet
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>