Määritetty käyttämään CGI

Lähettäjä: admin klo 11 maanantai 5th, 2008

httpd.conf ja korjauksia.
httpd.conf on yleensä alapuolella.
 /usr/local/apache2/conf 
Tai
 /usr/local/etc/apache2 

Kommentoi ulos the Bullet (#), poista
httpd.conf
 AddHandler cgi-script .cgi 

Options muuttaa direktiiviä
httpd.conf
 <Directory />
     Options ExecCGI FollowSymLinks Includes MultiViews 
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>